Agroep 2013-10-15

Agroep 2013-10-15

Het eerste uur luisteren we naar een geleide meditatie van Douwe (20030405 Geleide meditatie).

Het tweede uur nemen we de tekst in bijlage door. Hieronder vind je een fragment uit deze tekst.

Het Bewuste Tegenwoordig Zijn is het oergegeven; het is de oorsprong van alle dingen, zonder begin of eind; het heeft geen oorzaak en het is van niets afhankelijk; het is niet in stukken te delen en het is onveranderlijk.

Het Bewuste Zijn is volmaakt onafhankelijk, maar het mentale bewustzijn is verweven met wat erin verschijnt en altijd bewust van iets. Het mentale bewustzijn is beperkt en veranderlijk maar het Bewuste Zijn is onmetelijk, onveranderlijk, rust, stilte. En het is de bron waar alle ervaringen uit voortkomen.

Zelf-realisatie is het tegenovergestelde van onwetendheid. Onwetendheid is het, de wereld voor echt aan te zien en zich-zelf als irreëel. Dat is de bron van alle lijden. Het Zelf te herkennen als het enige ware en al het andere als tijdelijk en vergankelijk is vrijheid, vrede en geluk.

Shri Nisargadatta Maharaj

Hartelijke groet,
Leen en Jacques

Print Friendly, PDF & Email