Agroep 2014-11-04

Herkenning van openheid.

Blijf helder, terwijl je zo heerlijk stil zit en alles open is.
Steeds wanneer je denken even stopt, is er die stilte. Intern kun je je daar bewust van zijn.
Je gaat zitten, de ontspanning komt, de stilte komt, de herkenning komt.

Na verloop van tijd begint toch weer het denken op te spelen en alles gaat op de oude manier verder. Ervaringen, herinneringen en verwachtingen gaan werken en dan ga je denken.
Hoe is dat mogelijk in de stilte? Omdat je blijkbaar niet voldoende bewust in die lege stilte blijft. Blijf dus intern helder bij jezelf, zodat je ervaart: nu is er helemaal niets en dat is goed.

Deze sfeer is er in het hier en nu. Maar, steeds en overal is er het hier en nu.

Dit kun je bij jezelf bewust worden en intern steeds duidelijker vaststellen. Dat uiteindelijke wat je altijd gezocht hebt, is steeds weer heel duidelijk aanwezig in je eigen sfeer. Als je helder blijft, heb je door wanneer het even helemaal leeg is. Je merkt op dat het denken stopt, dat er even niets is en dat even later het nadenken weer verder gaat.
In de tussenperiode was er helemaal geen vorm, geen gedachte, geen beeld.

Als je helder blijft, ontstaat er een actueel intern zijnsweten van de stilte. Terwijl je intern bewust blijft, stel je vast dat er geen denken is en dat er niet iemand is die zit te denken. In de stilte ben je zelf niet meer als persoon, maar als bewust-zijn aanwezig. Dat kun je intern heel duidelijk vaststellen. Als je heel helder bent, zie je ook langzamerhand de oude vormen terugkeren en ga je er toch niet in mee. Leegte wordt dan niet verstoord door vormen.

Velen gaan de stille heelheid zoeken als er een minder rooskleurige situatie is. Laat je dan niet meeslepen door je gevoelens en gedachten. Onderzoek je situatie. Dan verdwijnen de problemen steeds meer.

Het kernpunt van dat onderzoek is dat je helder blijft, bewust aanwezig bent.
Wanneer er even een leegte is, wordt gezegd dat er helemaal niets is en dat er dan geen ervaren mogelijk is. Maar het punt is juist dat je de leegte wel degelijk intern kunt ervaren, niet meer als persoon – deze is er niet meer – maar wel als bewust-zijn.
‘Je zonder vormen’ stelt nog vast: ja, dit is het. Als je geweldig gelukkig bent, valt elke structuur van ik-zijn weg. En toch stel je intern vast: dit is het.

Bron: “Non-dualiteit” van Douwe Tiemersma – blz 53-54

Voortaan neemt Marc Verhelst de coördinerende taak van Leen over.
We bedanken Leen voor haar jarenlange inzet en haar heel fijne medewerking bij de organisatie van de Advaita stiltegroepen van Leuven.

Print Friendly, PDF & Email