Agroep 2015-01-20

180248_4151377060677_500556096_n

ERVAAR JEZELF ALS UNIVERSEEL AANWEZIG BEWUST-ZIJN
EN VOEL DAARIN HET LICHAMELIJK CONTACT MET DE AARDE.

Vaak zeg ik: ‘Ga een paar stappen achteruit en zie jezelf op een afstand’.
Dat betekent niet dat je in de lucht vliegt.
Je neemt dan wel alles waar in de grote ruimte en je bent ook die hele ruimte.
Daarin is ook een lichaam aanwezig.
Dus intern voel je alles in dat lichaam, net zoals je dat eerst ervoer.
Dus, als je eerst een paar stappen achteruit doet in helderheid en diepe ontspanning,
ben je je bewust van jezelf als universeel aanwezig bewust-zijn en voel je daarin je
lichaam en het contact ervan met de aarde.
Dat is non-dualiteit.
Uit Openingen naar Openheid van Douwe Tiemersma

Print Friendly, PDF & Email