Agroep 2015-03-17

Uit het boek “Ik ben” Gesprekken over onze oorspronkelijke natuur – Shri Nisargadatta Maharaj
Samengesteld door Maurice Frydman – vertaling van Wolter Keers

 
Shri Nisargadatta Maharaj: Je kunt nooit beweren dat je bent wat je denkt dat je bent! Je voorstelling van jezelf verandert van dag tot dag, van mo¬ment tot moment. De voorstelling die je van jezelf hebt is het veranderlijkste wat je bezit. Het is onbeschrijfelijk kwetsbaar, overgeleverd aan de grillen van de eerste de beste voorbijganger. Een pijnlijk verlies, het verlies van je baan¬tje, een belediging – al die dingen zijn genoeg om de voor¬stelling die je van jezelf hebt grondig te veranderen. Om te weten wat je bent, moet je eerst onderzoeken en te weten ko¬men wat je niet bent. En om te ontdekken wat je niet bent moet je jezelf zorgvuldig observeren, terwijl je daarbij al¬les verwerpt wat niet onmisbaar is bij het elementaire gege¬ven ‘Ik ben’. Ideeën zoals: ik ben op een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd geboren als kind van die-en-die ouders en nu ben ik zo-en-zo, wonende in – getrouwd met – vader van -in dienst van – enzovoort, zijn niet nodig voor het besef ‘Ik ben’. Onze gebruikelijke houding is ‘Ik ben dit’. Scheid consequent en doorlopend het ‘Ik ben’ van dit en probeer om in te voelen wat het betekent om te zijn, alleen maar te zijn zonder ‘dit’ of ‘dat’ te wezen. Al onze gewoonten gaan daar tegenin en het kan een lange en zware taak zijn om die te be¬strijden, maar het heldere begrijpen is van onschatbare waar¬de. Hoe duidelijker je inziet dat je – op het niveau van het denken – uitsluitend aangeduid kan worden met negatieve woor¬den, hoe sneller je het einde van je zoeken bereikt en je je onbeperkte wezen realiseert.

1 juli 1970 Hoofdstuk 18

Bezoeker: Kunt U me de kortste weg naar zelf-realisatie wijzen?
Shri Nisargadatta Maharaj: Er is geen weg die langer of korter is, maar sommige mensen zijn serieuzer dan andere. Ik was maar een heel gewone man, maar ik schonk mijn Guru mijn he¬le vertrouwen. Ik deed wat hij me aanried. Hij zei, dat ik me moest concentreren op ‘Ik ben’ en dat heb ik gedaan. Hij maakte me duidelijk dat ik wezenlijk iets diepers ben dan alles wat je kunt waarnemen of bedenken – en ik geloofde hem. Ik gaf hem mijn hart en mijn ziel, mijn volledige aandacht en alle tijd die ik vrij kon maken (ik moest werken om een gezin te onderhouden). Als gevolg van mijn overgave en de serieuze manier waarop ik deed wat hij me aanried, kwam ik binnen drie jaar tot zelf-realisatie.
Kies de weg die het beste bij je past; de vorderingen die je maakt hangen af van de mate waarin je serieus bent.

27 juni 1970 Hoofdstuk 16

Bezoeker: Is het leven bestaanbaar zonder bewustzijn?
Shri Nisargadatta Maharaj: Neen – en bewustzijn ook niet zonder leven. Ze zijn één. Maar in wezen bestaat alleen het Uiteindelijke. Al het andere is uitsluitend naam en vorm. Zolang je je vastklampt aan de overtuiging dat alleen wat naam en vorm heeft, echt is, zal het lijken of het Uiteindelijke niet bestaat. Maar als je begrijpt dat namen en vormen lege hulzen zijn, zonder wat voor inhoud dan ook, en dat het naam- en vormloze de pure energie van het Leven zelf is en het Licht in het bewustzijn, dan heb je vrede gevonden; dan ben je ondergedompeld in de diepe stilte van het Wezenlijke.

17 juni 1970 Hoofdstuk 13

Print Friendly, PDF & Email