Agroep 2015-09-01

TheSky
Zintuiglijke non-dualiteit.
Je kunt je bewust worden van je tastgevoel.
Stel je voor dat de wind waait en dat je die wind op je huid ervaart.
Welke werkelijkheid is dat?
Wat ervaar je nu werkelijk?
Er is een gevoel waarbij je niet meer apart de huid ervaart en de wind ervaart.
In de ervaring is er één verschijnsel.
Je kunt er verder over denken dat het twee kanten heeft, je huid en de wind,
maar wat je ervaart is één verschijnsel.
Je ervaart niet de wind apart en je huid apart.
Ze zijn helemaal samen gekomen.
Het is één gevoelsmatig verschijnsel.
Noem het maar huid-wind.
Ervaar je dat gevoel huid-wind in de ruimte?
Zie je dat het lichamelijke van jezelf en wat zogenaamd van buiten komt
helemaal samen zijn ?
Als huid-wind ga je helemaal mee tot in de oneindige verte….
Uit Non-dualiteit’ van Douwe Tiemersma. Pagina 172
Print Friendly, PDF & Email