Agroep 2016-01-05

Laat heel je lichaam opgaan in het zien –
kom tot zien, tot het zien, het zien !
Roemi van dag tot dag – 29 december

Er hoeft niets te gebeuren

Laat alles los. Dat is niet iets doen; ontspannen is geen doen. Als de ontspanning stopt is er blijkbaar ergens een hechting of een blokkade zoals angst. Blijf bij de directe ervaring van ontspanning en van ruimte. Dan zal de spanning meer en meer oplossen, want deze krijgt meer ruimte. Die spanning kan alleen blijven bestaan als je het blijft voeden.

Keer terug tot jezelf. De essentie is om los te laten en helder te blijven. Alle scheidingen lossen op. Dan ben je één. Dit is wat men de mystieke eenheid noemt. Alles is open. Er is geen notie van ik. Alle ik-constructies zijn opgelost.

De kern is om alles los te laten. Dan verdwijnt alle doodsangst. Het leven is dan één groot spel, een grote rijkdom. Openheid, loslaten, ruimte, helderheid: ervaar dit zelf.

Blijf in de open sfeer. Stel je helemaal open. Dan is er meer helderheid en wordt alles duidelijk.

Blijf bij jezelf. Richt je intern steeds op de essentie: de kern van je wezen. Ontspan je in je eigen kern. Dan komt alles open en lossen problemen vanzelf op. Er hoeft niets te gebeuren. Alles gaat vanzelf op een goede wijze.

Laat alles open komen. Dit openbreken geeft openheid aan alles en iedereen. Het is een totaal accepteren van alles en iedereen. Zo komt alles en iedereen vrij, vrij van de greep van ego. Elke verwachting die je hebt met betrekking tot de ander, beperkt de ander, want dan is die ander niet vrij. Ook wanneer je het beste met iemand voor hebt, beperk je die persoon. Het komt erop aan om de ander totaal vrij te laten in alle aspecten. Dan pas kan de ander zichzelf zijn. De ander heeft het recht om vrijgelaten te worden. Dat houdt ook in dat je zelf vrij wordt van de greep op de ander. Laat de grens tussen jezelf en de ander los. In het wegvallen van grenzen kom je vrij. Liefde betekent de ander in de openheid van jezelf vrijlaten.

Laat diep tot je doordringen dat je vrij bent van alle patronen en beperkingen. Je bent van nature helemaal vrij. Ervaar je beperkingen; besef dan dat je ruimer bent en houd je niet vast aan die beperkingen. Wees bewust van de open sfeer die je eigen sfeer is.

Het opheffen van het lijden is niet het opheffen van het verlangen, maar het opheffen van het beperkte verlangen. Verlang niet te weinig. Je verlangen is oneindig. Wanneer je meegaat met het oneindige verlangen, besef je je eigen oneindigheid en is het fundamentele lijden opgeheven.

Non-dualiteit de grondeloze openheid van Douwe Tiemersma p. 19-21

Print Friendly, PDF & Email