Agroep 2016-05-05

In de ontspanning verdwijnt de gescheidenheid. En zie hoe natuurlijk ontspanning is. Ontspanning ontstaat vanzelf, als de spanning wordt losgelaten. Non-dualiteit wordt dan vanzelf zichtbaar. De zijnservaring van non-dualiteit is dus niet alleen iets voor enkelingen die een lange en vermoeiende training hebben ondergaan, zoals wel wordt gezegd.

 

Als je erop let, wordt duidelijk dat op allerlei momenten van de dag het denken stilvalt. Je kijkt naar de wolken in de lucht of naar de golfjes op het water en de geest stopt met zijn denkactiviteit. Er zijn dan alleen maar wolken of golfjes zonder ‘ik kijk’ en ‘ik denk’. Het zelf-zijn is opgenomen in die ongedeelde sfeer.

Deze korte of langere perioden van leegte worden meestal niet opgemerkt doordat ze leeg zijn. Er is geen inhoud die aandacht vraagt. Er is letterlijk niets te herinneren. Daarom worden de gebeurtenissen die aan de leegte vooraf gingen gekoppeld aan de nieuwe actuele ervaringen tot een ongebroken verloop van de tijd. ‘Niets’ valt buiten de werkelijkheid, totdat je dat niets ook duidelijk bewust bent. Dat blijft er dan ook in de ervaring van de alledaagse dingen.

 

In je verlangen herken je dat de oorspronkelijke non-dualiteit altijd al in je aanwezig was. Het verlangen uitte zich in allerlei vormen. Vele werden aangedragen door de mensen om je heen. Maar, je ziet de betrekkelijkheid van al die vormen en blijft zitten met je diepe verlangen dat niet vervuld is. Je herkent de oorzaak: het vast blijven zitten aan de vormen die per definitie beperkt zijn, terwijl je verlangen onbeperkt is. In elk beperkt verlangen zit het oneindige verlangen naar eenheid met alles en iedereen, naar het laten verdwijnen van alle scheidingen.

 

Als iets in die richting plaatsvindt, is er vreugde en geluk. Als grenzen verdwijnen, ontstaat vanzelf geluk. Geluk is zonder grenzen. Iedereen kent dit geluk. Iedereen kent het, al is het maar in het besef dat het afwezig is. Dan is er het streven om dit weer te vinden. De kennis van geluk komt niet van buiten, maar van binnen. Dit weten van geluk en dit geluk zelf is in het zelf-zijn gegeven. Je bent het zelf.

Non-dualiteit –  2.5 NON-DUALE OPENHEID KENT IEDEREEN –

Douwe Tiemersma

Print Friendly, PDF & Email