Advaita stiltegroep Leuven – dinsdag 18 april 2017

Op dinsdag 18 april houden we onze volgende bijeenkomst van 19u30 tot 21u30 in de Romaanse Poort  – Brusselsestraat 63 te Leuven.
Graag een seintje als je komt op het GSM-nummer 0476/89 65 04 of naar de mail van de afzender.

Hartelijke groet,
Marc en Jacques
——————————————
Het Allerhoogste ligt aan alles voorbij
De bron van het mentale bewustzijn kan nooit een object in het bewustzijn worden. De bron te kennen is haar te zijn. Als je je realiseert dat je niet de persoonlijkheid bent maar de heldere, stille Waarnemer, en dat deze angstloze Helderheid is wat je wezenlijk bent, op dat ogenblik ben je het. Dit is de Bron, de Onuitputtelijke Mogelijkheid tot alle dingen.
De bron van alle dingen bevat alle dingen. Alles wat daaruit voortvloeit, moet daar, in de bron, al in potentie aanwezig zijn. En net zoals een zaadje de bron is van ontelbare andere zaadjes, en in zich al de ervaring van de belofte van ontelbare wouden bevat, zo bevat het Onbekende alles wat er ooit geweest is of had kunnen zijn en alles wat er ooit zal komen of zou kunnen komen. Het hele terrein van worden ligt open en is bereikbaar; verleden en toekomst bestaan naast elkaar in het eeuwige nu.
Om zichzelf te kennen moet het ‘ik’ worden geconfronteerd met zijn tegengestelde – met wat het niet is. Verlangen leidt tot ervaring. Ervaring leidt tot het leren maken van onderscheid, tot onthechting, tot zelfkennis en bevrijding. En wat is bevrijding ten slotte? Het weten dat je geboorte en dood te boven gaat. Door te vergeten wat je bent en jezelf in te beelden dat je een sterfelijk wezentje bent, heb je jezelf zoveel problemen geschapen dat je nu iets moet doen om wakker te worden, als uit een nachtmerrie. Zelfonderzoek is een van de manieren waardoor je kunt ontwaken. Je hoeft niet te wachten op het lijden; een onderzoek naar je ongeluk is efficiënter, want denken en voelen liggen tenslotte ingebed in vrede en harmonie.
Buiten het Zelf, het Absolute, is er niets. Alles is één en ligt besloten in het ‘Ik ben’. In de wakende en in de droomtoestand neemt het de vorm aan van de persoonlijkheid. In de diepe slaap is het Zichzelf, het Absolute. Voorbij de waakzame helderheid, die deze drie toestanden gemeen hebben, turiya, ligt de Onmetelijkheid, de Stille Vrede die het Allerhoogst is. Maar in feite is alles één in zijn essentie en onderling verbonden in zijn verschijningsvorm. Wie onwetend is, ziet het geziene (de persoonlijkheid, opm. vert.) als de ziener; de wijze weet dat de Ziener niets anders is dan het Zien zelf.
Maar waarom zouden we ons bezighouden met het Allerhoogste? Ken de kenner – daarmee is alles bekend.
Ik Ben Zijn – Shri Nisargadatta Maharaj
Print Friendly, PDF & Email