Advaita stiltegroep Leuven van dinsdag 5 september

Deze bijeenkomst gaat niet door in de Romaanse Poort, maar ten huize van Kristien Mommaerts – Tiensesteenweg 198, 3010 Leuven.
Meditatietekst:
Maharaj: Wat je niet bent kun je kennen, maar wat je wezenlijk bent kan nooit gekend worden. Wat je bent kun je alleen maar zijn. Het enige wat je nodig hebt is inzicht, dat wil zeggen dat je vervalsingen moet onderkennen als vervalsing.
Je weet dat je bent, ‘Ik ben’. De illusie ontstaat zodra je zegt: ‘Ik ben dit’, of ‘Ik ben dat’.
Het geheel is open en altijd beschikbaar, maar jij bent gehecht aan dat persoontje waarvan je denkt dat jij dat bent. Je verlangens en je ambities zijn klein en onbeduidend. Als er geen middelpunt van waarnemen was, waar zou dan een wereld kunnen verschijnen? Als de wereld niet wordt waargenomen, is zij hetzelfde als het vormloze. Wat jij bent is het waarnemende punt, de tijdloze, ruimteloze, vormloze bron waaruit tijd en ruimte voortkomen.
Je kunt jezelf niet ontvluchten: waar je ook heen gaat, je komt steeds uit bij jezelf en bij de noodzaak om dit punt te leren begrijpen dat is als niets, en dat toch de bron van alle dingen is.
Volg je eigen inzicht en laat je leiden van binnen uit en niet van buiten af. Iets opgeven om er iets beters voor in de plaats te krijgen is geen echt opgeven. Geef iets op omdat je ziet dat het geen waarde heeft. Naar gelang je meer en meer opgeeft, ontdek je dat je zonder moeite intelligenter en sterker wordt, en vervuld wordt van onuitputtelijke liefde en vreugde.
Je bent niet wat je lijkt te zijn. Je bent nooit een persoon geweest en je zult er ook nooit een worden.
Je bent al volmaakt, hier en nu. Dat wat volmaakt zou moeten worden, ben je niet. Je beschouwt jezelf als iets wat je niet bent.
Neem het besef ‘Ik ben’ als uitgangspunt.
Een tijdelijk verschijnsel is een mysterie. De Realiteit is geen mysterie, ze is helder, simpel, open en vriendelijk, mooi en vreugdevol. Er zit geen enkele tegenstrijdigheid in. Ze is altijd nieuw en jong en van een onuitputtelijke creativiteit. Zijn en niet-zijn, leven en dood, elk onderscheid lost zich daarin op.
Het Absolute is de geboortegrond van het waarnemen. Het maakt het waarnemen mogelijk.
Maar een teveel aan analyseren leidt tot niets. In jouzelf zit het middelpunt van alle zijn, dat voorbij al het analyseerbare ligt, voorbij denken en voelen. Jij kunt het alleen in activiteit ontdekken. Breng het in je dagelijkse leven tot uitdrukking, dan zul je zien dat zijn licht helderder en helderder wordt.

Bron:  Ik ben – Zijn  van  Shri Nisargadatta Maharaj  – Hoofdstuk 70  

Print Friendly, PDF & Email